W ostatnich latach systemy franczyzowe zyskują popularność: zarówno wśród przedsiębiorców z dużym doświadczeniem w biznesie, jak i osób, które szukają dla siebie nowych możliwości rozwoju. Według “Raportu o franczyzie w Polsce 2018” na koniec 2018 roku na polskim rynku będzie działać 1 250 systemów franczyzowych, a liczba zrzeszonych w nich placówek sięgnie 78 tys.

Własna firma w modelu franczyzowym to bardzo dobry pomysł na karierę zawodową. Prowadzenie firmy na zasadzie franczyzy daje bowiem możliwość korzystania z gotowego i sprawdzonego już modelu biznesowego i wsparcie w prowadzeniu jej. Wymaga jednak kilku umiejętności, które pozwolą na to, by przedsiębiorcy potrafili utrzymać się na rynku i dobrze prosperować. Sukces w prowadzeniu firmy zapewniają więc nie tylko łut szczęścia, odpowiednie zaplecze finansowe czy znajomość branży.

Umiejętności biznesowe, cechy lidera i doświadczenie w zarządzaniu zespołem – tak rysuje się profil idealnego franczyzobiorcy BNI, który powinien posiadać cechy powiązane ściśle ze strategią naszej firmy i jej wartościami. Sprawdź, jakimi umiejętnościami powinien się jeszcze cechować franczyzobiorca BNI.

 

1. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy lub obejmował wyższe stanowiska w korporacjach

Bycie franczyzobiorcą BNI to nie tylko budowanie regionu, to zarządzanie lokalną organizacją, do której należą przedsiębiorcy będący na różnych etapach prowadzenia działalności, z różnych branż oraz z różnym doświadczeniem i wiedzą o biznesie.

Prowadzenie własnej firmy i zdobyte w tej materii doświadczenie, pomoże współpracować z przedsiębiorcami, dla których franczyzobiorca jest liderem. Kilkuset przedsiębiorców będących członkami BNI oraz liderzy w grupach potrzebują sprawnego i doświadczonego managera, który będzie idealnie znał ich problemy, potrzeby oraz potrafił na nie zaradzić.

2. Potrafi zarządzać i budować zespoły ludzi

Umiejętność budowania zespołu i zarządzania ludźmi, pomoże budować silne grupy i mocny region BNI, który tworzony jest z rzetelnych i aktywnych przedsiębiorców. To właściciele firm, potrafiący współpracować w imię wspólnego dobra, przekazywać sobie rekomendacje, robić wspólnie biznesy oraz tworzyć społeczność lokalnych przedsiębiorców. Kluczowymi kompetencjami, jakich poszukujemy u franczyzobiorcy, są m.in. zdolności przywódcze, zarządzanie zespołem, myślenie strategiczne, czy wreszcie skuteczność w działaniu.

3. Mieszka lub prowadzi biznes w regionie, którym jest zainteresowany jako potencjalny franczyzobiorca

Franczyzobiorca, który mieszka w regionie jakim pragnie zarządzać, zna nie tylko specyfikę tamtejszego rynku, ale też wie, czym charakteryzuje się dany region i jaki jest jego potencjał biznesowy, nie wspominając o znajomości lokalnych właścicieli firm. Dzięki temu, franczyzobiorca potrafi wyznaczyć kierunek rozwoju regionu, zbudować mocne i zróżnicowane grupy. To istotne też ze względu na nawiązywanie współpracy z samorządem lokalnym oraz pracę na rzecz ogólnego rozwoju regionu pod względem gospodarczym i społecznym.

4. Chce stale pogłębiać i doskonalić swoje umiejętności biznesowe

Nieodłącznym elementem BNI są szkolenia, warsztaty i konferencje, które nasza organizacja prowadzi dla wszystkich członków. Uczestnictwo w szkoleniach, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, pozwala im na poszerzanie wiedzy dotyczącej skutecznego przekazywania rekomendacji, prowadzenia spotkań biznesowych, autoprezentacji czy zwiększania sprzedaży w firmie. Ciągła edukacja, doskonalenie swoich umiejętności to jedne z podstawowych wartości BNI, które kultywowane są na całym świecie. To ważne, by również franczyzobiorcy pragnęli ciągle poszerzać umiejętności i inspirowali członków swojego regionu do nieustannego rozwoju. Dzięki wykorzystaniu zdobytej na szkoleniach wiedzy, członkowie generują więcej rekomendacji, a franczyzobiorcy prężniej i dynamiczniej rozwijają swoje regiony.

Szkolenie z jednym z najlepszych trenerów BNI na świecie – Y.P. Lai.

5. Zna i rozumie pojęcia “procedury” i “standaryzacja”

BNI jest organizacją która posiada międzynarodowy know–how, które wykorzystujemy na każdym etapie rozwoju grup, regionów oraz firm członków. Ważne jest, żeby franczyzobiorca rozumiał te pojęcia i potrafił je wdrażać w zarządzanym przez siebie regionie. Każdy franczyzobiorca BNI otrzymuje gotowe rozwiązania i ustalony sposób prowadzenia działalności oraz wszystkich procesów. Zapewnia to bezpieczeństwo prowadzenia firmy na każdym jej etapie: od otwarcia pierwszej grupy do bardzo rozbudowanego regionu.

6. Wie, że w biznesie ważne są rekomendacje

BNI to największa organizacja rekomendacji biznesowych na świecie. Przedsiębiorcy zrzeszeni w BNI co roku przekazują sobie miliony rekomendacji, w samym 2017 roku było ich ponad 9 800 000. Każdy franczyzobiorca staje się więc ekspertem od marketingu rekomendacji i efektywnego networkingu, zarówno w swoim regionie, jak i w Polsce. Powinien więc rozumieć ideę, na której opiera się organizacja, wspierać przedsiębiorców w grupach w tej dziedzinie oraz być dla nich przykładem.

7. Jest otwarty na nowe technologie i idzie z duchem czasu

Jesteśmy międzynarodową firmą, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Wiele konferencji, materiałów i dokumentów jest w języku angielskim. Płynne posługiwanie się tym językiem ułatwi franczyzobiorcom komunikację z dyrektorami, członkami czy franczyzobiorcami BNI z całego świata. Jednymi z wartości BNI są tradycja i innowacje. Nieustannie staramy się pomagać członkom organizacji w rozwoju biznesu i sprawiać, by członkostwo w niej było jak najprostsze. BNI jest organizacją otwartą na innowacje, nowe systemy i programy, które wdraża na całym świecie. Ważne są dla nas również media społecznościowe, które w obecnych czasach stanowią podstawowe narzędzie komunikacji. Dlatego więc to istotne, by franczyzobiorca potrafił odnaleźć się w najnowszych technologiach, które będą wspierać jego działania.