Rekrutacja franczyzobiorców jest procesem złożonym, ściśle dopasowanym do systemu franczyzowego BNI oraz przebiega w oparciu o określone kryteria. Sprawdź, na jakie elementy zwracamy uwagę podczas rekrutacji oraz jak przebiega ten proces.

Z tego artykułu dowiesz się:
1. Na jakie elementy zwracamy szczególną uwagę w procesie rekrutacji.
2. Jak przebiega proces rekrutacji w BNI Polska.

BNI pragnie nawiązać współpracę z franczyzobiorcami, którzy posiadają cechy powiązane ściśle ze strategią naszej firmy i jej wartościami. Szukamy osób dynamicznych, które chcą poświęcić swój czas oraz zaangażowanie i umiejętności w rozbudowywanie regionu oraz budowanie wizerunku BNI na zarządzanym przez siebie obszarze. Rozbudowana i złożona rekrutacja przynosi więc korzyści obu stronom i pozwala na podjęcie właściwych decyzji zarówno franczyzobiorcy jak i franczyzodawcy.

 

3 elementy, na które franczyzodawcy zwracają szczególną uwagę podczas rekrutacji

1. Wysokie kwalifikacje i wiedza
BNI to organizacja biznesowa, która swoją markę i jakość buduje od ponad 30 lat na całym świecie. Wysokie kwalifikacje i wiedza mają więc znaczenie, by budowanie regionu i marka BNI nie utraciła na jakości świadczonych usług przez rganizację. Bycie franczyzobiorcą BNI to nie tylko budowanie regionu, to zarządzanie lokalną organizacją, do której należą przedsiębiorcy będący na różnych etapach prowadzenia działalności, z różnych branż oraz z różnym doświadczeniem i wiedzą o biznesie.

2. Zarządzanie i budowanie zespołu
Szukamy do współpracy ludzi przedsiębiorczych, którzy chcieliby pracować w dużym zespole i jednocześnie zarządzać własną firmą oraz na bieżąco nią kierować. Kluczowymi kompetencjami, jakich poszukujemy u franczyzobiorcy, są m.in. zdolności przywódcze, zarządzanie zespołem, myślenie strategiczne, czy wreszcie skuteczność w działaniu. Umiejętności te pomogą zbudować silny region BNI, w którym działać będą rzetelni i aktywni przedsiębiorcy.

3. Mieszkanie lub prowadzenie biznesu w regionie, którym franczyzobiorca jest zainteresowany
Ważnym elementem dla każdego franczyzodawcy jest możliwość pełnego poświęcenia czasu i zaangażowanie w rozwijaniu regionu franczyzowego. Oznacza to, że franczyzobiorca powinien mieszkać w regionie, którym jest zainterowanych, by na bieżąco nim zarządzać. Szukamy osób otwartych na rozwój, radzących sobie z zarządzaniem dużą grupą przedsiębiorców i pracowników zorientowanych na rozwój.

 

Jak aplikować?

1. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie www.franczyzabni.pl.
Przedstawiciele BNI skontaktują się, by porozmawiać o aplikacji. W przypadku spełnienia profilu, przedstawią możliwości prowadzenia i rozwoju franczyzy BNI w wybranym regionie.

2. Przyjdź na Dni Otwarte BNI i Franczyzy BNI
Dni Otwarte Franczyzy BNI to szansa na poznanie działalności BNI w praktyce. Uczestnicy spotkania biorą udział w profesjonalnym networkingu, szeregu prezentacji i wykładów przybliżających działalność BNI w Polsce oraz wyjaśniających podstawowe zagadnienia związane z organizacją. Uczestnicy dowiadują się więcej m.in.: o tym, czym jest BNI i jak działa organizacja, jak rozwinąć firmę opartą na stabilnym modelu franczyzowym, jakie są korzyści z bycia dyrektorem lub franczyzobiorcą BNI oraz jak pełnienie takiej funkcji może wpłynąć na rozwój biznesu. Wydarzenie kończy seria indywidualnych spotkań biznesowych.

 

Jak przygotować się do rekrutacji?
BNI przekazuje pełne informacje, które pozwolą przygotować się do rekrutacji. Kandydaci po pierwszej rozmowie z Dyrektorem ds. Franczyz, którzy spełniają profil, otrzymują checklistę, dzięki której wiedzą: ile trwa rekrutacja, jak przygotować się do każdego etapu i jaka wiedza zostanie im przekazana.

Przebieg rekrutacji w BNI Polska

Po przesłaniu zgłoszenia i rozmowie z przedstawicielami BNI Polska na temat możliwości objęcia franczyzy w wybranym regionie, następuje wielostopniowy system rekrutacji. Zależy nam bowiem na tym, by franczyzobiorcy BNI rozumieli ideę i czerpali korzyści ze współpracy.

1. Odwiedzenie wskazanej Grupy BNI i spotkanie się z Dyrektorem ds. Franczyz BNI

Odwiedzisz działającą grupę BNI i zobaczysz jakie korzyści dla przedsiębiorców daje członkostwo BNI. Zapoznasz się ze strukturą w grupie. Na spotkaniu z Dyrektorem ds. Franczyz BNI, po podpisaniu umowy poufności, otrzymasz pakiet informacji o franczyzie BNI.

2. Spotkanie z franczyzobiorcami BNI

Umożliwimy Ci nawiązanie kontaktu z aktualnymi Franczyzobiorcami BNI, w celu zebrania ważnych dla Ciebie informacji, których potrzebujesz, by zdecydować się na dołączenie do naszego zespołu.

3. Spotkanie z zespołem ds.franczyz BNI w Biurze Narodowym

Zaprosimy Cię do Biura BNI w Warszawie. Podczas tego spotkania przedstawimy Ci etapy rozwoju regionu BNI, strukturę regionu oraz model biznesowy franczyzy BNI. Podczas tego spotkania będziesz mieć okazję poznać kulturę organizacji i jej atmosferę, a także ludzi. którzy będą wspierać Twój biznes.

4. Spotkanie z Dyrektorem Narodowym BNI

Ponownie zaprosimy Cię do Biura BNI w Warszawie, w celu wzajemnego poznania z Dyrektorem Narodowym BNI. Podczas tej wizyty dopełnione zostaną wszelkie formalności dotyczące podpisania umowy.

5. Szkolenie i otwarcie pierwszej grupy BNI w swoim regionie

Weźmiesz udział w szkoleniu dla dyrektorów BNI otwierających nowe grupy BNI. W ciągu 6 miesięcy po szkoleniu, otworzysz pierwszą grupę BNI w swoim regionie.

6. Rozwijanie własnego biznes i otwieranie kolejnej grupy

Jesteś liderem dla kilkuset przedsiębiorców w Twoim regionie. Masz wpływ na lokalną społeczność i gospodarkę.