Profil
franczyzobiorcy

Poznaj umiejętności jakimi powinni wykazywać się franczyzobiorcy BNI

Zarządzaj Regionem BNI

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat franczyzy - wypełnij formularz.

Wpisz imię i nazwisko
Wpisz nazwę firmy
Wpisz adres e-mail
Wpisz numer telefonu SOS
Wpisz treść wiadomości
Zaznacz, że nie jesteś robotem
Zaznacz zgodę

rozwiń formularz

Franczyza BNI skierowana jest do doświadczonych przedsiębiorców. Dyrektorzy Zarządzający BNI z pasją
i zaangażowaniem pomagają lokalnym, małym przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i rozwijaniu ich firm. Działanie w imię wspólnego dobra, polecanie sobie rzetelnych partnerów biznesowych, dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami i wiedzą to cel, który przyświeca nie tylko Dyrektorom, ale również członkom zrzeszonym w organizacji.

Maciej Świerczyński

Dyrektor Zarządzający, Region Kujawsko - Pomorski

„Swoją działalność w BNI rozpocząłem od pełnienia funkcji Dyrektora, by sprawdzić czy zasady tego biznesu będą mi odpowiadały. Po roku podjąłem decyzję, że chcę samodzielnie rozwijać nowy prężny region kujawsko-pomorski jako franczyzobiorca. BNI to nie jedyny biznes jaki prowadzę, ale to właśnie on pomaga mi w rozwoju innych firm, których jestem właścicielem. Nigdzie nie otrzymałem takiej wiedzy, takiego wsparcia merytorycznego jak tutaj.”

Franczyzobiorcy BNI zajmują się rozmaitymi dziedzinami biznesu, posiadają różne umiejętności, styl pracy
i osobowość.

Jak mówi dr Ivan Misner, Założyciel BNI:
“Odnoszące sukcesy regiony BNI prowadzą zarówno przedsiębiorcy o umysłach analitycznych, ponieważ otaczają się osobami towarzyskimi i otwartymi, jak i osoby dynamiczne, które współpracują z osobami
o umysłach ścisłych. Franczyzobiorca BNI wie, w jaki sposób tworzyć zgrane zespoły ludzi, przy zachowaniu równowagi w ich mocnych i słabych stronach.”

Jakich franczyzobiorców szukamy?

Posterimage

Szkolenia i jasno zarysowane procesy

BNI posiada jasno zarysowane procesy, które można zastosować na każdym etapie rozwoju regionu BNI - od prowadzenia cotygodniowych spotkań grup do organizowania Dni Gościa. Dyrektor Zarządzający BNI czyli franczyzobiorca to osoba łatwo nawiązująca relacje z innymi przedsiębiorcami , zorientowana na szczegóły i otaczająca się ludźmi, którzy także odznaczają się takimi umiejętnościami. Wie, że rozwój i sukces grup, regionu i organizacji jest ściśle związany z pracującymi w niej ludźmi. Dlatego też rekrutuje odpowiednie osoby do zespołu oraz umożliwia im rozwój poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi i szkoleń.

Kandydat na Dyrektora Zarządzającego Regionem

1

Ma kilkuletnie doświadczenie
w biznesie.

2

Zna znaczenie rekomendacji
w biznesie.

3

Pragnie pogłębiać
i doskonalić swoje
umiejętności biznesowe.

4

Działa i mieszka
w regionie franczyzy.

5

Posiada doświadczenie
w zarządzaniu ludźmi.

6

Jest otwarty na dzielenie się doświadczeniem biznesowym i wiedzą z innymi.

7

Wie, jak wyznaczać cele
i dążyć do ich realizacji.

8

Posiada cechy lidera.